تفاوت بین ATMEGA و 8051 چیست؟


پاسخ 1:

تفاوت اساسی بین 8051 و ATMEGA است

  1. مجموعه دستورالعمل ها

8051 از معماری CISC پیروی می کند ، در حالی که ATMEGA معماری RISC را دنبال می کند

2. معماری ذخیره سازی

هر دو 8051 از معماری هاروارد پیروی می کنند.

3. در Atmega328 می توانید از اسیلاتور داخلی برای ذخیره مدار اضافی استفاده کنید. در 8051 ، با این حال ، باید یک اسیلاتور بلور خارجی را اضافه کنید.

اگر می خواهید مرجع بیشتری برای یادگیری خود داشته باشید ، می توانید به جرثقیل Varsity بپیوندید