فرق بین تشکر (arigatou gozaimasu) و ممنون (doumo arigatou) در ژاپنی چیست؟


پاسخ 1:

با تشکر از شما (arigatou gozaimasu) از این دو به نظر می رسد کمی مؤدبانه و رسمی تر است ، اما این دو از لحاظ روحی بسیار شبیه به هم هستند. بسیار متشکرم (doumo arigatou) کمی ظرافت کمتری دارد.

معمولاً می توانید بفهمید کدام یک از دو روش مختلف برای بیان یک چیز به زبان ژاپنی رسمی تر است. هر چه این جمله طولانی تر باشد ، مؤدب تر و رسمی تر است.

به عنوان مثال ، قدردانی می تواند از رسمیت کمتری به رسمی تر برود

ممنون / دوومید

خیلی ممنون / doumo arigatou

خیلی ممنون / arigatou gozaimasu

خیلی ممنونم / doumo arigatou gozaimasu

متاسفم متشکرم / sumimasen، doumo arigatou gozaimasu

روشهای متفاوتی برای گفتن "تشکر" در موقعیت های خاص وجود دارد. با این حال ، از این می بینید که هر چه این جمله طولانی تر باشد ، مؤدب تر و رسمی تر خواهید بود

امیدوارم این کمک کند