فرق بین سیب و موز چیست؟


پاسخ 1:

تفاوت بین یک سیب و یک موز:

پاسخ: این میوه متوسط ​​است

ب: این میوه گرمسیری است

پاسخ: دارای شکل گرد است

ب: به شکل طولانی است

پاسخ: ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد

ب: ظرف 3-4 روز قابل فساد است.

پاسخ: روی درختان با چوب سخت رشد می کند

ب: روی درختانی با یک تنه نرم رشد می کند

پاسخ: درختان می توانند به عنوان چوب استفاده شوند

ب: درختان حاوی نمک هستند. مگالایا صنعت استخراج نمک دارد که از درختان موز به عنوان منبع استفاده می کند

پاسخ: برگها قابل کمپوست هستند

ب: از برگها به عنوان بشقاب شام یا کاسه استفاده می شود

پاسخ: گلها و ساقه ها غیرقابل خوردن هستند

ب: گلها و ساقه ها خوراکی هستند.

ب: ساقه ها به طناب ها و طناب ها پردازش می شوند.