تفاوت یک افسر و یک سرباز در ارتش انگلیس چیست؟


پاسخ 1:

درست مانند رابطه بین افسران و سربازان در هر ارتش ، با این حال ، افسر انگلیسی نیز انتظار می رود سربازان خود را بسیار بهتر از ، به عنوان مثال ، همتای آمریکایی خود بشناسد. در حین تبادل با ارتش آمریكا ، وقتی با مأمور مصاحبه ای كه برای توپچی هایش آزاد كردم ، مصاحبه كردم ، به من اطلاع داده شد كه باید با تاپ سارگنت صحبت كنم و از ارتش سلطنتی پرسیدم (نپرسید كه این ایده را از كجا گرفت؟ ) آنچه من باید بدانم پاسخ بله در مورد سربازان من با جزئیات. وقتی رئیس من این سؤال را پرسید و من او را به BSM ارجاع دادم ، من به "مصاحبه بدون قهوه ، احتمالاً با کلاه در" دعوت شدم. او پرسید که این چگونه خواهد بود؟ پاسخ من دردناک است.