تفاوت بین اینترنت و یک شبکه بهم پیوسته چیست؟


پاسخ 1:

بلندگو "اینترنت" در استفاده از مقالات خاص یا نامشخص مقاومت می کند زیرا به معنای "کار با اینترنت" بر روی پشته TCP / IP بر روی پروتکل Border Gateway و جداول مسیریابی است. به نظر می رسد یک "شبکه شبکه ای" به معنای همان "شبکه" است ، اما شاید کسی سعی کند با پیچیده کردن چیزهای غیر ضروری ، آماده شود. انواع دیگری از شبکه های گسترده وجود دارد که اینترنت نیستند اما برای گرفتن هدف گوینده زمینه بیشتری لازم است.