تفاوت بین امداد و مداخله چیست؟


پاسخ 1:

این دو اساساً دست به دست هم می دهند. تداخل با دارایی رخ می دهد زیرا امداد رسانی معرفی شده است.

اساساً ، تسویه منافع به زمین متعلق به شخص دیگری است كه (الف) به صاحب چنین علاقه ای حق استفاده محدود یا لذت بردن از املاكی را كه علاقه در آن وجود دارد ، می دهد. (ب) حق. ، ، محافظت ، ، در برابر اشخاص ثالث به دلیل دخالت در استفاده یا لذت بردن؛ ج) تابع اراده مالک زمین نمی باشد. ، ، ، و (ه) را می توان با کالسکه ایجاد کرد. این مقاله را بخوانید تا در مورد راحتی ها بیشتر بدانید: قوانین تسویه حساب در ایالت های شرق می سی سی پی

از طرف دیگر ، وقتی شخص دیگری ساختاری ایجاد می کند یا چیزی را ایجاد می کند که به کشور شما نفوذ کند ، مداخله ای صورت می گیرد. به عنوان مثال ، اگر شخصی تراسی را ساخت که از املاک شما امتداد یابد ، این یک مداخله محسوب می شود. برای انکار این مداخلات می توانید از قوانین امدادی استفاده کنید. این را بخوانید تا در مورد جراحی بیشتر بدانید: در مورد عمل جراحی چه کاری می توانید انجام دهید؟ - FindLaw


پاسخ 2:

امداد یک حقوقی است که مالکیت یک ملک را به ضرر دیگری است. این می تواند به همسایه شما کمک کند تا بخشی از باغ شما را برای وصله سبزیجات یا سیب های افتاده هر سال جمع کند.

مداخله هنگامی اتفاق می افتد که یک همسایه مرتکب تخلف شود ، به عنوان مثال با قرار دادن حصار بین خواص خود به گونه ای که بخشی از باغ شما به املاک وی اضافه شود.


پاسخ 3:

امداد یک حقوقی است که مالکیت یک ملک را به ضرر دیگری است. این می تواند به همسایه شما کمک کند تا بخشی از باغ شما را برای وصله سبزیجات یا سیب های افتاده هر سال جمع کند.

مداخله هنگامی اتفاق می افتد که یک همسایه مرتکب تخلف شود ، به عنوان مثال با قرار دادن حصار بین خواص خود به گونه ای که بخشی از باغ شما به املاک وی اضافه شود.