تفاوت ایروبیک و ایروبیک پله چیست؟


پاسخ 1:

گرگ به خوبی تفاوت این دو را توضیح داد.

دویدن ، پیاده روی ، آهسته دویدن ، شنا ، دوچرخه سواری ایروبیک است. این یک تمرین قلبی برای حفظ قلب ، بلکه همچنین برای حفظ وزن و فعالیت سالم است.

ایروبیک مرحله نوعی تمرین قلبی است که در آن از یک قدم به عنوان یک دستگاه قلب استفاده می کنید ، به عنوان مثال. B. نمایش آموزش زیر:

ایروبیک مرحله سرگرم کننده است و یک تمرین قلبی داخلی بسیار عالی است.


پاسخ 2:

ایروبیک مرحله ای نوعی ایروبیک است که در آن هر یک از اعضای کلاس یک سطح دارند به طوری که می توانند در حین کلاس از آن استفاده کنند.

ایروبیک نباید یک پله را شامل شود و مثلاً می تواند شبیه رقص مربع باشد.

همه ایروبیک های مرحله ای را می توان ایروبیک نامید ، اما همه ایروبیک ها را نمی توان ایروبیک مرحله ای نامید! امیدوارم این کمک کند!