تفاوت بین مسئولیت و مسئولیت چیست؟


پاسخ 1:

از نظر اخلاقی ، مسئولیت و مسئولیت هر دو یکسان هستند. بنابراین اگر مسئولیت دارید ، مسئولیت پذیر هستید. با این حال ، تفاوت اصلی بین مسئولیت و مسئولیت این است که مسئولیت را می توان در حالی که مسئولیت مشترک نمی باشد مشترک دانست. مسئولیت پذیری به معنای مسئولیت پذیری نه تنها در قبال کاری است بلکه در نهایت مسئولیت اقدامات شما نیز هست. مسئولیت کاری است که شما فقط پس از اتمام یا انجام کار ، شخص را به آن محول می کنید. مسئولیت می تواند قبل یا بعد از یک کار باشد.

نمودار مقایسه

مقایسه مسئولیت جدول در مقابل مسئولیت

پاسخگویی - - مسئولیت پذیری

از نظر اخلاق و حاکمیت ، مسئولیت پذیری مسئولیت پذیری ، مسئولیت ، مسئولیت و انتظار پاسخگویی است.

مسئولیت می تواند به موارد زیر باشد: مسئولیت پذیری ، داشتن یک کار یا یک رویداد.

اعلامیه مقرر:؟

پاسخگویی - بله

مسئولیت - لزوماً نیست

تشکر می کنم امیدوارم که کمک کند.