تفاوت بین رقص سنتی و موسیقی سنتی چیست؟


پاسخ 1:

هند از نظر ادیان ، قومیت ها ، فرهنگ ها و غیره بسیار متنوع است و احتمالاً متنوع ترین کشور از نظر مذاهب ، قومیت ها ، فرهنگ ها و غیره 10،000 سنت مختلف در سراسر هند وجود دارد و اگر پاکستان و بنگلادش را به قسمت های اولیه هند اضافه کنیم ، بسیار بیشتر خواهد بود. متأسفانه ما روشها و فرهنگهای سنتی خود را از دست می دهیم. این ویدئویی است که اخیراً در نشست فرهنگی کامب ملا (بزرگترین جلسه جهان) ضبط کردم. امیدوارم خوشتون بیاد