تفاوت سس و سالسا در چیست؟


پاسخ 1:

همین تفاوت بین زبان انگلیسی و اسپانیایی است. سالسا به معنای سس است ، اما به طور کلی ، سالسای آمریکایی یک مخلوط خام یا پخته شده از سبزیجات ، میوه ها و / یا حبوبات را که با وینگرت پوشیده شده اند ، در نظر می گیرد. برای Aemerican ، سس ها تقریباً همه چیزهایی هستند که مایع هستند و با چیز دیگری سرو می شوند.