تفاوت بین یک کامپیوتر کوانتومی و یک کامپیوتر نوری چیست؟


پاسخ 1:

یک کامپیوتر نوری یک کامپیوتر دیجیتال کلاسیک است که اتفاق می افتد با استفاده از اجزای نوری (به جای نیمه هادی های سیلیکون) پیاده سازی می شود. در بعضی موارد ، رایانه های نوری حاوی مؤلفه های آنالوگ هستند ، که ممکن است آنها را به کامپیوترهای آنالوگ / گسسته ترکیبی تبدیل کند ، که ممکن است برای برخی از برنامه های غیر گسسته کاربرد داشته باشد.

یک کامپیوتر کوانتومی از قوانین فیزیکی مکانیک کوانتومی استفاده می کند تا از لحاظ تئوری نوع خاصی از محاسبه احتمال را با کارایی بیشتری نسبت به یک کامپیوتر کلاسیک (نوری یا الکترونیکی) انجام دهد. اما در عمل ، برتری کوانتومی به اصطلاح هنوز هم باید اثبات شود.