تفاوت بین آنالایزر فرآیند و آنالایزر آزمایشگاهی چیست؟ یک مثال و کاربردی که یک شیمی دان بتواند از هر ابزاری استفاده کند چیست؟


پاسخ 1:

این روند بیشتر به صورت درون خطی مورد بررسی قرار می گیرد و نمونه ها برای آزمایشگاه مواد کامپوزیتی هستند که کمتر اسکن می شوند. با استفاده از استانداردهای اولیه می توان روشها را با دقت بیشتری در آزمایشگاه آزمایش کرد. چندین آزمایشگاه می توانند مهارت های تست خود را با ابزار خاصی آزمایش کنند.

نمونه ای از نظارت بر پروتئین های خام می تواند به نشان دادن کمک کند.

یک ابزار NIR درون خطی می تواند به صورت نوری جریان محصول را اسکن کند. نمونه های ترکیبی را می توان در آزمایشگاه با یک آنالایزر احتراق در مدت مشابه آزمایش کرد.

اگر نتیجه متوسط ​​فرایند از نتایج احتراق آزمایشگاه منحرف شود ، می توان با نمونه گیری مشکلی را نشان داد. همچنین ، چیزی می تواند بر حساسیت یا گزینش NIR تأثیر بگذارد.