تفاوت بین نقشه و جهان چیست؟


پاسخ 1:

نقشه یک اصطلاح بسیار گسترده است که می تواند به هر تصویری که نشان دهنده یک مکان است اشاره دارد ، در حالی که یک جهان [جهان] برای نمایش تصویری از یک نقشه جهانی در یک کره کاملاً خاص است.

در ساده ترین سطح ، می توانید یک کره زمین را با شکل کروی آن مشخص کنید. یک کره زمین همچنین می تواند به عنوان یک نقشه طبقه بندی شود زیرا نقشه روی آن چاپ شده است. اما به طور کلی ، "نقشه" به تصویری اشاره دارد که یک مکان را نشان می دهد یا یک منطقه را نشان می دهد. می توانید یک کره جنوبی را یک نقشه کروی بنامید ، اما تماس با نقشه به یک کره ی زمین مسطح است.