تفاوت بین کارآموز مدیریتی و کارآموز در صنعت هتلداری چیست؟


پاسخ 1:

یک کارآموز مدیریتی با توجه به وراثت در رابطه با هتل ها برای اولین بار است. در مقایسه با کارآموز هتل.

HOT معمولاً برای موقعیتی به عنوان مدیر / رهبر تیم آموزش داده می شود.

یک کارآموز مدیریت می تواند بعد از اتمام برنامه خود یک موقعیت مدیریت را به دست آورد. در برخی کاست ها بسته به تجربه و سن و سالی ، وی حتی می توانست قبل از ورود به برنامه MT ، مدیر Asst در این بخش شود.