تفاوت بین یک فلاپی و یک فلاپی وینچستر چیست؟


پاسخ 1:

وینچستر یک زبان محاوره ای قدیمی برای یک هارد دیسک است (در اصل مدت ها قبل یک نام مدل بود).

در اصل ، این تفاوت بین هارد دیسک و فلاپی دیسک است ، اگرچه وقتی اصطلاح وینچستر برای اولین بار به زبان محاوره ظاهر شد ، می توانست به واحدهای دارای اندازه بزرگ یخچال و فریزر متصل به اصلی باشد.