تفاوت بین مدرک بیوتکنولوژی ، زیست پزشکی ، مهندسی زیست پزشکی ، زیست شناسی مولکولی ، زیست شناسی سلولی و مهندسی ژنتیک چیست؟


پاسخ 1:
  • بیوتکنولوژی استفاده از سیستم ها و ارگانیسم های زنده برای توسعه یا ساخت محصولات یا "هرگونه کاربرد تکنولوژیکی است که در آن سیستم های بیولوژیکی ، موجودات زنده یا مشتقات آن برای تولید یا اصلاح محصولات یا فرایندها برای استفاده خاص" از تخته سنگ برای یک متخصص استفاده می شود. مطالعات (پزشکی ، حقوق ، دندانپزشکی و غیره) یا پایان نامه (مهندسی زیست پزشکی ، فیزیولوژی ، زیست شناسی مولکولی و غیره) ، اما بسیاری از دانشجویان نیز مستقیماً به صنایعی می روند که در آن محصولات زیست پزشکی تولید و تولید می شود. علوم زیست پزشکی مجموعه ای از علوم کاربردی است که از بخش هایی از علوم طبیعی یا علوم رسمی یا هر دو استفاده می کند تا دانش ، مداخلات یا فناوری هایی را برای استفاده در مراقبت های بهداشتی یا بهداشت عمومی بسازد. رشته هایی مانند میکروبیولوژی پزشکی ، ویروس شناسی بالینی ، اپیدمیولوژی بالینی ، اپیدمیولوژی ژنتیک و مهندسی زیست پزشکی پزشکی علوم پزشکی است. با این وجود ، توضیح مکانیسم های فیزیولوژیکی که در فرآیندهای پاتولوژیک اتفاق می افتد ، می تواند به عنوان یک تحقیق اساسی در نظر گرفته شود. زیست شناسی مولکولی با پایه مولکولی فعالیت بیولوژیکی بین زیست مولکولها در سیستمهای مختلف یک سلول از جمله برهم کنش بین DNA ، RNA و پروتئین ها و بیوسنتز آنها سروکار دارد. و همچنین تنظیم این فعل و انفعالات. زیست شناسی سلولی مطالعه ساختار و عملکرد سلول است و در مورد این مفهوم است که سلول واحد اساسی زندگی است. تمرکز روی سلول ، درک مفصلی از بافت ها و ارگانیسم هایی که سلول ها را تشکیل می دهند ، امکان پذیر است. مهندسی ژنتیک ، که اصطلاحاً اصلاح ژنتیکی نیز نامیده می شود ، دستکاری مستقیم ژنوم ارگانیسم با استفاده از بیوتکنولوژی است. این مجموعه ای از فناوری ها است که می تواند ترکیب ژنتیکی سلول ها را تغییر دهد ، از جمله انتقال ژن ها در داخل و در مرزهای گونه ها برای تولید ارگانیسم های بهبود یافته یا جدید.

پاسخ 2:

بیوتکنولوژی چیست؟

بیوتکنولوژی استفاده و کاربرد ارگانیسم های بیولوژیکی و یا فرایندها برای مقاصد صنعتی و سایر اهداف ، به ویژه دستکاری ژنتیکی میکروارگانیسم ها برای تولید محصولات خاص است. به بیان ساده تر ، بیوتکنولوژی استفاده از سیستم ها و ارگانیسم های زنده برای توسعه یا ساخت محصولات است ، یا "هرگونه کاربرد تکنولوژیکی که از سیستم های بیولوژیکی ، موجودات زنده یا مشتقات آن استفاده می کند ، برای تولید یا اصلاح محصولات یا فرایندها برای استفاده خاص." هدف نهایی بیوتکنولوژی بهبود کیفیت زندگی و سلامتی افراد است.

زیست پزشکی چیست؟

علم زیست پزشکی مطالعه بدن انسان ، ساختار و عملکرد آن در سلامتی و بیماری ها است. محور اصلی علم زیست پزشکی درک مکانیسم بیماری ها (با استفاده از تکنیک های پیشرفته) و تلاش در جهت تشخیص و درمان این بیماری ها است. علم زیست پزشکی عمدتا مربوط به حقایق ، تئوری ها و مدل هایی است که پدیده های بیولوژیکی و بالینی را توصیف می کند.

مهندسی زیست پزشکی چیست؟

مهندسی زیست پزشکی (همچنین به عنوان مهندسی زیستی شناخته می شود) یک حوزه بین رشته ای و کاربردی فناوری و زیست شناسی است.

مهندسی زیست پزشکی به طور کلی به کاربرد بیوتکنولوژی در پزشکی انسانی ، مراقبت های بهداشتی ، جراحی و توانبخشی اشاره دارد.

رشته بیوتکنولوژی عمدتاً شامل مواد بیولوژیکی ، بیوسیمیلر ، سازهای زیستی ، تصویربرداری پزشکی و وسایل پزشکی است.

همه مناطق بسیار با هم همپوشانی دارند و بسیار بین رشته ای هستند. با این حال ، آنها در مفاهیم و کاربردها متفاوت هستند. بخشهای بیوتکنولوژی و زیست پزشکی هر دو صنایع طلوع آفتاب در هند هستند و فرصت های شغلی بسیار خوبی را ارائه می دهند.

همه اینها به علایق ، مهارت ها و اهداف شغلی شما بستگی دارد.

بیشتر بخوانید: بیوتکنولوژی در مقابل فناوری زیست پزشکی در مقابل زیست پزشکی