تفاوت یک اسم مشترک با یک اسم مادی چیست؟


پاسخ 1:

اسم عمومی هر اسمی است که اسمی مناسب نیست.

اسمهای متداول: میز ، میز ، ماشین ، کودک ، مدرسه

نامهای مناسب: مک کینلی ، تنسی ، سازمان صلیب سرخ ، جان براون

اسمهای ماده زیرمجموعه ای از اسمهای متداول هستند. آنها اسامی هستند که به موادی اشاره می کنند که از آن چیزهای دیگر ساخته می شوند.

اسم ماده: طلا ، نقره ، مرمر ، پنبه ، ابریشم ، پلاستیک