تفاوت بین ساختارهای 2D و 3D در تحلیل ساختاری چیست؟


پاسخ 1:

2D و 3D به ابعاد واقعی در یک محل کار رایانه ای اشاره دارند. 2D "مسطح" است ، با استفاده از ابعاد افقی و عمودی (X و Y) تصویر فقط دو بعد دارد و وقتی به پهلو چرخانده شود به یک خط تبدیل می شود. 3D بعد عمق (Z) را اضافه می کند. این بعد سوم چرخش و تجسم را از دیدگاههای مختلف امکان پذیر می کند. در اصل ، این تفاوت بین یک عکس و یک مجسمه است.

برای اطلاعات بیشتر ، به رندر سه بعدی مراجعه کنید | خدمات رندر سه بعدی | تیم تجسم سه بعدی