پزشک چیست و چه تفاوتی بین پزشک و پزشک وجود دارد؟


پاسخ 1:

در ایالات متحده ، پزشک به فردی که دارای مدرک MD یا DO است ، که به پزشکی مشغول است مراجعه می کند. معمولاً از او به عنوان پزشک یاد می شود ، اما کلمه دکتر باعث می شود که وی دکتر یا دکتر باشد. این متفاوت از DC ، دکتر کایروپراکتیک است. دکتر ، دکتر podiatry؛ دکترا ، دکترای فلسفه؛ OD ، پزشک بینایی. حتی اجازه ندهید که من با فیزیوتراپیست ها و طبیعت گردانانی که به دکتر احترام می گذارند ، شروع کنم.