هسته یکپارچه ، ریزگردها و تفاوت بین آنها چیست؟


پاسخ 1:

هسته یکپارچه (خالص یکپارچه):

  • کلیه خدمات هسته اضافه کردن / حذف مؤلفه های جداگانه (-) امکان پذیر نیست ، ارتباط کمتری با انعطاف پذیر کمتر از صفر (+) بین اجزاء بهتر است

به عنوان مثال: - یونیکس سنتی

میکروکلنل:

  • برخی از خدمات (مدیریت حافظه ، مدیریت CPU ، IPC و غیره) از هسته ، سایر خدمات (مدیریت پرونده ، مدیریت I / O و غیره) از سطوح / مؤلفه های مختلف حالت عادی (کاربر)] (+) قابل انعطاف برای تغییرات / ارتقاء ( -) تلاش در ارتباطات

به عنوان مثال: - QNX و غیره