آیا بین تب دنگی و تب دنگی تفاوت وجود دارد؟


پاسخ 1:

هیچ کلمه ای به نام دنگ وجود ندارد. کلمه مناسب دنگ است. تب دنگ نوعی بیماری است که توسط ویروس هایی ایجاد می شود که از پشه ها به انسان منتقل می شوند. تب دنگ معمولاً باعث تب ، بثورات و درد شدید عضلات و مفاصل می شود. به این بیماری تب شکسته استخوان نیز گفته شده است.