آیا بین جو دوسر سریع ، جو دوسر قدیمی و یولاف برش فولادی تفاوت واقعی وجود دارد؟


پاسخ 1:

جو دوسر سریع پخته و خشک شد و سپس مانند جوهای قدیمی به دست چرخید. جو دوسر قدیمی ، که به آن جو دوسر نیز گفته می شود ، جو دوسرهایی هستند که هنگام خشک شدن و پف کردن کمی بهتر هنگام پخت ، تحت فشار قرار گرفته اند (احتمالاً بهترین بافت هر سه). و جوهای فولادی برش خورده - به عنوان گلوتن کاهش یافته / بدون گلوتن (اگرچه ممکن است در مراکزی که سایر دانه های غنی از گلوتن در آن قرار دارند ، پردازش شده اند) - به معنای واقعی کلمه به جای اینکه مانند مدل های قدیمی مسطح شوند ، با تیغ آسیاب فولادی برش داده می شوند.

با این حال ، تفاوت اصلی بین این سه ، صرفاً بافت نهایی و سلیقه است.