آیا تفاوت بین 120 تا 240 هرتز با HDTV های LCD LCD قابل توجه است؟ http://www.pcworld.com/article/181089/does_120hz_or_240hz_really_make_a_difference.html


پاسخ 1:

وقتی می دانید محتوای صحیح را جستجو کنید و آن را مشاهده کنید ، مشخص می شود.

هنگام پخش ، احتمالاً درون یابی 120/240 هرتز غیرفعال است زیرا به حداقل رساندن تأخیر ورودی بسیار مهمتر از زمان پاسخ پیکسل است.

به طور کلی ، تلویزیون های 60 هرتز تا 120 هرتز درون یابی تصویر واقعی را انجام می دهند.

از 120 هرتز تا 240 هرتز ، بیشتر تلویزیون ها به سادگی یک قاب سیاه را درج می کنند.

اگر زمان پاسخ مهم است ، یک پلاسما دریافت کنید (اما مراقب احتقان احتمالی باشید).