اینتل (شرکت): تفاوت بین IC و تراشه چیست؟


پاسخ 1:

تراشه در واقع دستگاهی است که در آن برنامه پس از ذخیره سازی دیگر قابل تغییر نیست. چگونه همه ما در کودکی بازی های ویدیویی انجام دادیم ، که از تراشه های رنگی سبز تشکیل شده بود ، که ما آن را درون مجموعه بازی های ویدیویی قرار دادیم و از بازی لذت بردیم. بنابراین تراشه ها فقط برای یک منظور استفاده می شوند. از طرف دیگر ، IC دستگاهی است که هیچ حافظه ای ندارد و هر زمان که بخواهد کاربر می تواند دوباره برنامه ریزی شود. مانند IC از Opamp 741. از Opamp IC برای اهداف تقویت استفاده می شود و همچنین در مدارهای بزرگتر به عنوان عنصر شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین IC ها اهداف کلی و بدون عملکردی تعریف شده هستند. مانند Opamp ، نه تنها برای تقویت بلکه از ساخت مدارهای بزرگتر مانند نوسان ساز ، شکل دهنده های موج و غیره نیز استفاده می شود.