تفاوت بین طول و عرض جغرافیایی در قالب جدول چیست؟


پاسخ 1:

واضح ترین تفاوت این است که خطوطی که آنها را نشان می دهد از زاویه های صحیح عبور می کنند. با این حال ، من مطمئن نیستم که این سؤال چیست - خصوصاً منظور شما از "به شکل جدول ...".

اگر مجبورم اختلافات را در جدول قرار دهم ، هیچ ایده ای برای انجام این کار ندارم ، و می خواهم این یک هدف مفید باشد. اگر این نیت شماست ، من نمی توانم به شما کمک کنم. همچنین به نظر می رسد تکالیف است.

اگر هدف دیگری در ذهن دارید ، به من اطلاع دهید و من تمام تلاش خود را برای حمایت از شما انجام خواهم داد.