تفاوت بازی آنلاین و بازی مقابل AI در Slither.io چیست؟


پاسخ 1:

در برخی تحقیقات ، وی مخفف هوش مصنوعی است ، یک برنامه رایانه ای که مانند انسان رفتار می کند یا از آنچه فکر می کند هوش انسانی است استفاده می کند. (فکر می کنم مطمئن نیستم)

بنابراین تفاوت در این است که شما وقتی در اینترنت هستید و یک بازیکن واقعی انسان هستید ، بر روی هوش مصنوعی بازی می کنید. به همین دلیل آنلاین از او سخت تر است (برای من و دوباره مطمئن نیستم.)