تفاوت بین قدرت و قدرت در فیزیک چیست؟


پاسخ 1:

این دو چیز متفاوت است:

عملکرد

  • آیا میزان انرژی منتقل شده در واحد زمان در وات اندازه گیری می شود ، جایی که یک وات با یک ژول انرژی منتقل شده در ثانیه مطابقت دارد؟ به عنوان مثال ، لامپهای لامپ معمولاً دارای حداکثر کارایی هستند. بیایید بگوییم این 60W است. این بدان معنی است که 60 ژول انرژی در ثانیه از لامپ منتقل می شود. همچنین آسان تر: اگر کسی بگوید ماهیچه های قوی دارید ، می توانید قدرت بیشتری ایجاد کنید زیرا می توانید انرژی بیشتری را در زمان مشخص منتقل کنید ، این به شما کمک می کند تا وزنه ها یا موارد دیگر را بلند کنید. اگر بتوانید انرژی زیادی را در مدت زمان طولانی انتقال دهید ، خیلی مفید نیست. شما نیاز دارید که انرژی را به سرعت منتقل کنید ، در غیر این صورت نیروی جاذبه باعث کاهش وزن به سمت پایین خواهد شد

قدرت

  • به عنوان تعامل بین دو جسم تعریف می شود و باعث تغییر در حرکت یک یا هر دو جسم می شود. اندازه گیری در نیوتون ، جایی که نیوتن نیرویی است که در صورت حضور نیروهای دیگر ، نیاز به تسریع 1 کیلوگرم از سرعت 1 متر بر ثانیه دارد. در فیزیک ، وزن شما در نیوتون اندازه گیری می شود زیرا نیروی جاذبه زمین بر روی هر جسم در میدان گرانشی خود که بی نهایت بزرگ است (یا اصطلاحاً به آن گفته می شود) نیرویی وارد می کند.

مقدار انرژی منتقل شده را می توان با ضرب نیرویی که روی یک شیء اعمال می شود با مسافت طی شده در جهت نیرو محاسبه کرد ، حتی اگر نیروهای متضاد وجود نداشته باشند. اگر این مسئله را در زمان لازم تقسیم کنید ، قدرت می گیرید.


پاسخ 2:

نیرو: فشار یا کشش است و به عدم تحرک یک جسم بستگی دارد (مقاومت در برابر تغییر در حالت / حرکت آن)

تعریف فیزیکی نیرو: F = ma

نیرو در نیوتون اندازه گیری می شود

کار: اندازه گیری نیرویی است که باعث تغییر جهت نیرو می شود.

کار = F • d ، جایی که F = نیرو و d = جابجایی در جهت نیرو. • محصول dot است.

کار در ژول اندازه گیری می شود.

عملکرد: اندازه گیری میزان کار برای یک بازه زمانی خاص است

P = W / t

به عبارت دیگر ، نیرو نشان می دهد که چه مقدار نیرو باعث تغییر جهت جهت نیرو برای یک بازه زمانی مشخص می شود.

قدرت در ژول در ثانیه یا وات اندازه گیری می شود.