تفاوت aves و uccelli در ایتالیایی چیست؟


پاسخ 1:

تا آنجا که من می دانم ، aves یک ایتالیایی نیست. وقتی Aves را به یک ایتالیایی می گویید ، آن را یا به عنوان یک جیبرشی غیر ایتالیایی ، به معنای لاتین ، یا به عنوان تغییر شکل Avi ، که به معنای اجداد است ، درک می شود. لاتین برای پرندگان بسیار زیاد بود و از بین رفتن آن avicellae (ah-wee-kell-aye) بود که با تغییراتی در صدا ، هم Uccelli مدرن و هم اویلی باستانی بیشتر به وجود می آید. هر چند مراقب باشید: ugelli به معنای نازل است ، اگرچه احتمالاً این یک کلمه شناخته شده نیست.