تفاوت بین قید بین "هرگز با این حال" و "همیشه با این وجود" و "هنوز" چیست؟


پاسخ 1:

من "و" یا "هرگز" را نمی دانم - حداقل این سازه ها متعلق به انگلیسی انگلیسی نیستند. کلمات را می توان با هم مشاهده کرد ، اما به هم وصل نمی شوند. به عنوان مثال: "این بهترین سیب تا کنون بود ، اما می توانست کمی شیرین تر باشد."

اصولاً "هنوز" روشی فانتزی برای گفتن "اما" است. سایه حس تمایل دارد درباره چیزی در یک جمله دیگر از جمله صحبت کند که علیرغم وقایع در جمله قبل اتفاق می افتد.

شما ممکن است با کلمه فشرده شده "به هر حال" اشتباه بگیرید ، که سریعاً گفته می شود "هرگز" به نظر می رسد و به معنای "هنوز" است.