من گندم و جو دوسر و خامه گندم را امتحان کردم ، اما فارینا چیست؟ و تفاوت عمده بین همه آنها چیست؟


پاسخ 1:

شما فارین را امتحان کردید. Cream of گندم یک مارک خاص Farina است ، یعنی فرنی مبتنی بر گندم. از گندم درست شده درست شده است ، اما به اندازه آرد خوب نیست. این شبیه به شیار است که فقط یک فرنی ذرت (و همان پولنتا) است. جو دوسر تقریباً به همان روش فارینا و نباتها پخته می شوند ، اما معمولاً آنها از کام (احتمالاً صاف نورد) یا تقریباً خرد شده جو ساخته می شوند.