تفاوت بازار پول و بازار سرمایه را چگونه توضیح می دهید؟ چه نوع ابزارهای مالی معامله می شود؟ کدام بازار بی ثبات تر است؟


پاسخ 1:

بازارهای سرمایه به صنعتی اطلاق می شوند که از طریق جمع آوری سرمایه و تجارت از طریق آن پول جستجو می شود. بازار پول اصطلاحی برای یک صندوق متقابل است که مؤلفه های آن می تواند ترکیبی از پول نقد ، اوراق بهادار با درآمد ثابت ، اوراق قرضه و ابزارهای کم نوسانات باشد (مانند اوراق بهادار با وام). این دو را نمی توان به این ترتیب مقایسه کرد زیرا دو موضوع بسیار متفاوت هستند.