چگونه می توانید تفاوت بین فلزات را بگویید؟


پاسخ 1:

فلزات را می توان با ترکیبی از آزمایشات شیمیایی و شعله شناسایی کرد. امروزه نیز روشهای ابزاری زیادی وجود دارد که می توانند در چند ثانیه یک فلز را از دیگری متمایز کنند. به عنوان مثال ، طیف سنج های فلورسانس اشعه ایکس می توانند اکثر فلزات را به طور همزمان شناسایی کنند. با این حال ، ابزار XRF گران است.

آنالایزرهای دستی XRF در 10 سال گذشته وارد بازار شده اند. این سازهای دستی بسیار ارزان تر از ابزارهای معمولی XRF هستند. 25000 دلار در مقابل 100000 دلار.

دستگاه دستی XRF برای شناسایی آلیاژها: