تفاوت بین یک لیوان شراب برای Merlot و دیگری برای شیراز را چگونه می گویید؟


پاسخ 1:

شما باید از یک لیوان استفاده کنید؟ چه کسی می دانست ؛-)

من حدس می زنم که ما می خواهیم به علفهای هرز اینجا. شیشه های شراب برای بورگوندی و بوردو برای جلب لطافت بیشتر پینوت نویر (کاسه بزرگتر ، از این رو مساحت بزرگتر برای انتشار عطرها) تا حدی متفاوت شده اند.

اما Merlot و شیراز شراب های پر جنب و جوش و خوشمزه هستند و احتمالاً ویژگی های آنها با شکل های شیشه ای کمی متفاوت افزایش نمی یابد. یک لاله یا شکل تخم مرغ بوردو کار می کند.

کاسه کبود را برای مصارف عمومی دوست دارم. من می توانم شراب را با نگرانی کمتر در مورد ریختن ، به خصوص در اواخر شب با دوره پنیر بنوشم ؛-)

معیار اصلی من برای یک لیوان شراب این است که پر باشد (یعنی تا حداکثر قطر) و خالی نیست.