تفاوت بین فتق مفاصل و فشار شکم را چگونه می دانید؟


پاسخ 1:

من می دانم فتق چیست ، اما "درد معده" را نمی فهمم. تقریباً هر هفته افراد مبتلا به درد کشاله ران و فتق قابل تشخیص را نمی بینم ، اما نمی توانم دقیقاً مشخص کنم چه چیزی باعث درد می شود. ما آن را inguinodynia ، کرنش کشاله ران ، درد میوفاشیال یا مانند آن می نامیم ، اما واقعاً نمی دانیم علت آن چیست. معمولاً طی چند ماه از بین می رود و گهگاهی فتق می شود.