چگونه می توانید تفاوت بین فروش خالص و سود خالص را توصیف کنید؟


پاسخ 1:

فروش خالص (به این فروش فقط در صورتهای مالی ایالات متحده گفته می شود) خط اول در صورت سود است. فروش خالص = کلیه فروشهایی که انجام داده اید ، منهای بازپرداخت و خسارت و غیره)

از این طریق هزینه ساخت کالاها یا خدمات را کم کنید تا سود یا درآمد ناخالص داشته باشید

از این عدد "هزینه های خط پایین" خود را مانند مهندسی ، بازاریابی ، عمومی و مدیریت را کم می کنید.

سپس استهلاک را برای رسیدن به نتیجه عملیاتی (که اغلب به آن EBIT گفته می شود) کسر کنید.

بهره و مالیات از سود عملیاتی برای دستیابی به درآمد خالص کسر می شود (در انگلستان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی این گاهی اوقات به سهامداران تعلق می گیرد).

تفاوت بین فروش خالص و سود خالص از کلیه هزینه های مرتبط با تجارت است.