گرامر انگلیسی: تفاوت بین "مراقب" و "مراقب" چیست؟


پاسخ 1:

من مطمئن نیستم ، اما فکر نمی کنم درست "مراقب باشید". اگرچه من شنیده ام که این عبارت استفاده شده است ، اما احساس می کنم قصد "مراقبت از" و "for" سهواً به جای "از" استفاده شده است.

البته همانطور که می دانید بسیاری از کاربردهای لغوی و اصطلاحات اصطلاح "مراقبت" وجود دارد.


پاسخ 2:

من ندیده ام که به استفاده ی گسترده اهمیت می دهم ، اما در این زمینه فقط تفاوت بین و برای آنها را توضیح خواهم داد.

وقتی از کسی مراقبت می کنید ، از آنها مراقبت کنید و خودتان از آنها مراقبت کنید.

وقتی از کسی مراقبت می کنید ، "شخصی" دلیل مراقبت از شخص نامشخص است.

با این حال ، من دیده ام که چگونه از ABC به خاطر خودم / xyz مراقبت کردم. بنابراین می توانید هر دو را با هم استفاده کنید و این نیز دستور زبان است.

تشویق