نوشیدنی: تفاوت بین شکلات و قهوه چیست؟


پاسخ 1:

شکلات از لوبیا کاکائو و قهوه از دانه های قهوه تهیه می شود. (نه واقعاً لوبیا است. آنها بذرهایی از دو درخت کاملاً متفاوت هستند. گیاه کاکائو در اصل از آمریکای مرکزی و قهوه در اصل از عربستان است. امروزه ، آنها در تمام دنیا پرورش می یابند که آب و هوا مناسب است.)

هر دوی آنها حاوی کافئین هستند ، اما قهوه حاوی چیزهای بیشتری است ، و آن را به عنوان یک محرک قوی تر تبدیل می کند.